កង្ហារពិដាន DIAMOND នៅក្នុងស្ថានីយ៍

នេះគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ KALE FANS នៅស្ថានីយ៍ Gilmore ប្រទេសហ្វីលីពីន។អតិថិជនរបស់យើងបានទិញកង្ហារពិដានចំនួន 20 គ្រឿង ដើម្បីដំឡើងនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាក្នុងស្ថានីយ៍សម្រាប់ខ្យល់ និងត្រជាក់។

កង្ហារពិដាន Diamond គឺជាកង្ហារពិដាន HVLS ដែលសន្សំសំចៃថាមពលជាមួយនឹងម៉ូទ័រ PMSM ហើយកង្ហារពិដានកម្រិតសំឡេងខ្ពស់អាចបង្កើតបរិយាកាសស្ថានីយ៍ប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់អតិថិជន។

KALE FANS គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកង្ហារពិដាន HVLS ឈានមុខគេរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹង R&D KALE មានប៉ាតង់ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 45 វាបាននាំចេញទៅកាន់ 80 ប្រទេសដែលមានកង្ហារពិដាន 100000+ ។

KALE FANS គឺជាអ្នកលក់ដុំ HVLS ហើយប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកង្ហារពិដាន កង្ហារចល័ត និងកង្ហារជើងទម្រ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។

គម្រោងចុងក្រោយ (42)
គម្រោងចុងក្រោយ (41)
គម្រោងចុងក្រោយ (20)