កង្ហារជញ្ជាំង Airfree នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូន

សួស្តីមិត្ត នេះជាកង្ហារជញ្ជាំង KALE airfree របស់យើង វាអាចត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងឃ្លាំង សិក្ខាសាលា និងស្ថានីយ៍ធំៗ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃគំរូគឺពី 1,5 មទៅ 2 មជាមួយនឹង PMSM ដែលអាចផលិតបាននូវខ្យល់ធំនិងបន្ត។

យើងបានដំឡើងកង្ហារជញ្ជាំងទាំងនេះជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូន និងស្តុកទុកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិន។ កង្ហារជញ្ជាំងដែលមានសំលេងរំខានទាប និងកម្រិតសំឡេងខ្ពស់អាចជួយឱ្យឃ្លាំង សិក្ខាសាលា និងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនរក្សាភាពត្រជាក់ និងខ្យល់ចេញចូល។ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ត្រូវការកង្ហារខ្យល់ យើងពិតជាណែនាំអ្នក KALE airfree wall mounted fan វាពិតជាកង្ហាឧស្សាហកម្មដ៏ល្អសម្រាប់បុរសរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកង្ហារជញ្ជាំង KALE airfree សូមចុចវាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងសាកសួរយើងខ្ញុំដោយសេរី។

latest project (37)
latest project (27)
latest project (38)